Wed.Brantjes vaas 1897 model 1029 (verkocht/sold)

Mooi cylindervormige siervaas met opstaand halsje. Decor van distelbloemen en spinnetjes. Vervaardigd bij de aardewerkfabriek Wed. Brantjes in Purmerend 1897. Decorletter A, modelnummer 1029. Hoogte 20 cm. Onbekend schildersmonogram PV ineen.
De vaas heeft een professionele restauratie van een chipje aan de voet.

Wilt u reageren en/of dit item reserveren? Dan kunt u mij bellen, appen of mailen. Zie voor tel.nr en e-mail adres de Contact – pagina.

Beautiful cylindrical decorative vase with upright neck. Decor of thistle flowers and spiders. Manufactured at the earthenware factory Wed. Brantjes in Purmerend 1897. Decor letter A, model number 1029. Height 20 cm. Unknown painter’s monogram PV in one.
The vase has a professional restoration of a chip on the base.

Would you like to respond and/or to reserve this item? Please call me or email. For tel.nr and email address see the Contact – page.

«
»