Amstelhoek amphora vaas, Chr. v/d Hoef (verkocht / sold)

Amstelhoek amphora vaas, Chr. v/d Hoef (verkocht / sold)

Aardewerk amphora vaas van roodbruin bakkende klei met inlegwerk in de vorm van een liervogel van oker kleurige klei. Transparant geglazuurd. Vervaardigd bij de aardewerkfabriek Amstelhoek (1898-1910). Ontwerper Chris van der Hoef. Geen merktekens, maar “signed all over”.
Hoogte 37 cm, diameter 13 cm. De vaas is onzichtbaar professioneel bijgewerkt aan enkele kleine onregelmatigheden aan hals en voet.
Herkomst Collectie Spijker. Zie “Nederlandse Keramiek vanaf de Jugendstil tot 2000”, blz.32.

Earthenware amphora vase of reddish brown clay with inlay in the form of a lion bird of yellow clay. Transparent glazed. Manufactured at the Amstelhoek pottery factory (1898-1910). Designer Chris van der Hoef. No marks, but “signed all over”.
Height 37 cm, diameter 13 cm. The vase is invisibly professionally restored to some minor irregularities on the neck and foot.
Origin Collection Spijker. See “Dutch Ceramics from the Art Nouveau to 2000”, page 32.