Leerdam graniver honingpotje 1906

Leerdam graniver honingpotje 1906

Zelden aangeboden turkoois blauwe Graniver honingpot met deksel in de vorm van een bijenkorf met in relief enkele bijen op deksel en potje. Het ontwerp is van de Glasfabriek Leerdam in 1906. De ontwerper van dit potje is niet bekend.
Graniver wordt ook wel steenglas of glasgraniet genoemd. Het zand in het glas is niet volledig gesmolten waardoor de bijzondere structuur in het glas ontstaat. Bekend zijn de graniver cactuspotten die Andries Copier heeft ontworpen. Waarschijnlijk heeft hij een oude mal van het honingpotje gebruikt om te experimenteren met het destijds nieuwe graniver materiaal. Het aangeboden honingpotje is te dateren in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Het is ook te zien in het boek “Geperst Glas” van Thimo te Duits.
Afmetingen; voet 10,5 x 10,5 cm. Hoogte inclusief dekslknop is 14 cm. Het potje is in goede staat er zijn enkele korte haarlijnen in de halsrand, mogelijk bij het fabriceren al veroorzaakt.

Wilt u reageren en/of dit item reserveren? Dan kunt u mij bellen, appen of mailen. Zie voor tel.nr en e-mail adres de Contact – pagina.

Rarely offered turquoise blue Graniver honey jar with lid in the shape of a beehive with some bees in relief on the lid and jar. The design was made by the Glass Factory Leerdam in 1906. The designer of this jar is unknown.
Graniver is also called stone glass or glass granite. The sand in the glass is not completely melted, which creates the special structure in the glass. The graniver cactus pots designed by Andries Copier are well-known. He probably used an old honey jar mold to experiment with the then new graniver material. The honey jar on offer can be dated back to the 1920s. It can also be seen in the book “Pressed Glass” by Thimo te Duits.
Dimensions; base 10.5 x 10.5 cm. Height including lid knob is 14 cm. The jar is in good condition, there are some short hairlines in the neckline, possibly caused during manufacturing.

Would you like to respond and/or to reserve this item? Please call me, app or . For tel.no. and email address see the Contact – page.

Prijs / Price  295 euro.