Ram Arnhem Colenbrander decor “Zwaar”

Ram Arnhem Colenbrander decor “Zwaar”

Fraaie eivormige c.q. elliptische  vaas op voet en iets uitlopende hals vervaardigd bij de Plateelbakkerij “Ram” te Arnhem. Modelnummer 6. Hoogte 29,6 cm. Decor “zwaar”. Jaarletter C voor 1924.
De schilder is Gerrit Baas. De vaas is in uitstekende conditie m.u.v. van een bakfoutje op de voet; een onopvallend miniem rond plekje waar de glazuur niet heeft gepakt. Zie detailfoto hieronder.

Wilt u reageren en/of dit item reserveren? Dan kunt u mij bellen, appen of mailen. Zie voor tel.nr en e-mail adres de Contact – pagina.

Beautiful egg-shaped elliptical vase on foot and slightly flared neck manufactured in Plateelbakkerij “Ram” in Arnhem. Model Number 6. Height 29.6 cm. Decor “zwaar”(heavy). Year Letter C for 1924.
The painter Gerrit Baas. The vase is in excellent condition excl of an inconspicuous tiny circular spot where the glaze did not get caught. See detail on photo below.

Would you like to respond and/or to reserve this item? Please call me or email. For tel.nr and email address see the Contact – page.

Prijs op aanvraag / Price on request.

Ram Colenbrander (1) Ram Colenbrander 3056 (11) Ram Colenbrander 3056 (7) Ram Colenbrander 3056 (6) Ram Colenbrander 3056 (5) Ram Colenbrander 3056 (2) Ram Colenbrander (4) Ram Colenbrander 3056 (9)  Ram Colenbrander 3056 (10) Ram Colenbrander 3056 (12)