Willem Stuurman vissenvaasje

Willem Stuurman vissenvaasje

Fraai bol vaasje met opstaand halsje en gepenseeld vissendecor, geel ingekleurd. Handgedraaid door Willem Stuurman in eigen atelier in de periode 1941-45. Bruinbakkende klei, deels dekkende grijze glazuur.
Afmetingen: diameter 9,5 cm. Hoogte 7,5 cm

Willem Stuurman is een van de bekendste leerlingen die zijn voortgekomen uit de school van Bert Nienhuis. Na zijn studie op de Quellinus academie, werkt hij (chronologisch) als ontwerper bij een aantal plateelfabrieken, zoals E.S.K.A.F, Goedewaagen, Schoonhoven, Potterie Kennemerland, St. Lukas, Zenith in Gouda en tenslotte nog een jaar bij de Driehoek in Huizen. Sinds 1936 is hij zich gaan toeleggen op het eigenhandig pottenbakken op diverse locaties in Nederland, o.a. Putten en Amersfoort.
Het hier aangeboden vissenvaasje stamt vermoedelijk uit de periode in Putten (1941-1944)

Wilt u reageren en/of dit item reserveren? Dan kunt u mij bellen, appen of mailen. Zie voor tel.nr en e-mail adres de Contact – pagina.

Beautiful round vase with upright neck and brushed fish decoration, colored in yellow. Hand-turned by Willem Stuurman in his own studio in the period 1941-45. Brown-fired clay, partly opaque gray glaze. Dimensions: diameter 9.5 cm. Height 7.5 cm

Willem Stuurman is one of the best-known students who emerged from Bert Nienhuis’ school. After his studies at the Quellinus academy, he worked (chronologically) as a designer at a number of pottery factories, such as E.S.K.A.F, Goedewaagen, Schoonhoven, Potterie Kennemerland, St. Lukas, Zenith in Gouda and finally another year at the Driehoek in Huizen. Since 1936 he has focused on his own pottery making at various locations in Holland, including Putten and Amersfoort. The fish vase offered here probably dates from the period in Putten (1941-1944)

Would you like to respond and/or to reserve this item? Please call me or email. For tel.nr and email address see the Contact – page.

Prijs/Price 170 euro.