Distel Amsterdam ontwerp Nienhuis

Distel Amsterdam ontwerp Nienhuis

Aardewerk vaas van witbakkende klei en matte transparante glazuur. Cylindervormig met uitlopende hals en voet. Gemaakt bij Plateelbakkerij De Distel in Amsterdam (1895-1923). Ontwerp L. Nienhuis.Modelnummer 310. Hoogte 25 cm. Schildersignatuur onbekend.
Geometrisch decor in lichtgroen en -bruin op creme ondergrond. Typisch voorbeeld van de Amsterdamse School richting.
De vaas heeft een professionele restauratie aan de hals.
Gemerkt met stempel van cirkelmerk.

Wilt u reageren en/of dit item reserveren? Dan kunt u mij bellen, appen of mailen. Zie voor tel.nr en e-mail adres de Contact – pagina.

Earthenware vase of white firing clay and matt transparent glaze. Cylindrical with flared neck and base. Made at Plateelbakkerij De Distel in Amsterdam (1895-1923). Design L. Nienhuis. Model number 310. Height 25 cm. Painter signature unknown.
Geometric decor in light green and brown on a cream background. Typical example of the Amsterdam School direction. The vase has a professional restoration at the neck. Marked with stamp of circle mark.

Would you like to respond and/or to reserve this item? Please call me or email. For tel.nr and email address see the Contact – page.

Prijs/Price 275 euro.