Ram Arnhem plantenhanger

Ram Arnhem plantenhanger

Zeldzame plantenhanger van witbakkende klei, gemaakt bij de Plateelbakkerij Ram in Arthem. Periode 1925-1930. Gekleurd glans decor , mogelijk ontwerp Th. Colenbrander. Modelnummer 98. Diameter 21,5 cm, hoogte 16 cm.
Onbekend schildersmonogram. Gemerkt met stempel van cirkelmerk.

Wilt u reageren en/of dit item reserveren? Dan kunt u mij bellen, appen of mailen. Zie voor tel.nr en e-mail adres de Contact – pagina.

Rare plant hanger of white firing clay, made at the Plateelbakkerij Ram in Arthem. Period 1925-1930. Colored gloss decor, possibly design Th. Colen burner. Model number 98. Diameter 21.5 cm, height 16 cm. Unknown painter’s monogram. Marked with stamp of circle mark.

Would you like to respond and/or to reserve this item? Please call me or email. For tel.nr and email address see the Contact – page.

Prijs/Price 395 euro.