Jan Eisenloeffel zilveren plaquette 1928 (verkocht)

Jan Eisenloeffel zilveren plaquette 1928 (verkocht)

Zilveren plaquette met polychrome emaille decoratie, uitgevoerd voor de Koninklijke Cacao Fabriek C.J.van Houten en Zoon, ontwerp en uitvoering Jan Eisenloeffel 1928. Gemerkt met het meesterteken van Jan Eisenloeffel en zwaardje voor Nederlands zilver.
Afgebeeld in: Jan Eisenloeffel 1876-1957 – Annelies Krekel-Aalberse, pag.215, afb.189.

Silver plaque with polychrome enamel decoration, executed for the Koninklijke Cacao Fabriek C.J.van Houten en Zoon, design and execution Jan Eisenloeffel 1928. Marked with the maker’s mark of Jan Eisenloeffel and sword for Dutch silver.
Shown in: Jan Eisenloeffel 1876-1957 – Annelies Krekel-Aalberse, page 215, image 189.

Prijs/Price: verkocht / sold.