Zuid-Holland PZH Gouda bibelots 3 – 4,5 cm

Zuid-Holland PZH Gouda bibelots 3 – 4,5 cm

Aangeboden een aantal fraaie, zeldzame minatuur vaasjes zgn. bibelots , alle vervaardigd bij de Plateelfabriek Zuid-Holland in Gouda ca. 1920-1930.
Het betreft v.l.n.r;

1. Steelvaasje met bolle buik, decor Juliette. Glansglazuur, met  floraal Jugendstil decor en arceerwerk op een wit fond. Hoogte 4,3 cm.
Professionele onzichtbare restauratie aan miniemschilfertje onderzijde en haarlijntje in hals.
Prijs 165 euro.

2. Kannetje met oor. Glansglazuur met floraal jugendstil decor op een wit fond. Onbekende decornaam. Schildersignatuur VvW. Hoogte 4,5 cm.
Verkocht  /  Sold

3. Amphoortje met 2 oren. Matglazuur floraal decor in blauw , zwart en bruin op een wit fond. Onbekend decornaam. Schildersignatuur GA of CA. Professionele restauratie aan 2 minieme chipjes standring. Hoogte 3 cm.
Prijs 125 euro.

4. Steelvaas met bolle buik, decor Hélène. Glansglazuur Jugendstil fantasie Orchidee decor op een wit fond. Professionele onzichtbare restauratie van mini chipje aan standring en hals. Hoogte 4,3 cm.
Prijs 165 euro.

Wilt u reageren en/of dit item reserveren? Dan kunt u mij bellen, appen of mailen. Zie voor tel.nr en e-mail adres de Contact – pagina.

Offered a number of beautiful, rare miniature vases, so-called bibelots, all manufactured at the Plateelfabriek Zuid-Holland in Gouda ca.1920-1930.
It concerns from left to right;

1. Stem vase with round belly, decor Juliette. Gloss glaze, with floral Jugendstil decor and shading on a white background. Height 4.3 cm.
Professional invisible restoration of a tiny chip on the underside and hairline in the neck.
Price 165 euros.

2. Jug with handle. Gloss glaze with floral Jugendstel decoration on a white ground. Unknown decor name. Painter’s signature VvW. Height 4.5 cm. Price 175 euros.

3. Amphoreal vase with 2 ears. Matte glazed floral decoration in blue, black and brown on a white ground. Unknown decor name. Painter’s signature GA or CA. Height 3 cm.
Price 125 euros.

4. Stem vase with round belly, decor Hélène. Gloss glaze Jugendstil fantasy Orchid decor on a white background. Professional invisible restoration of a mini chip on the base ring and neck. Height 4.3 cm.
Price 165 euros.

Would you like to respond and/or to reserve this item? Please call me or email. For tel.nr and email address see the Contact – page.